Lekarze

1. Lek. wet. Michał Geniusz - studia ukończył w 1984 na Akademii Rolniczo -Technicznej w Olsztynie - specjalizuje się w leczeniu zwierząt egzotycznych i futerkowych - współwłaściciel

 

 

 

 

 

2. Lek. wet. Robert Wojtacha - studia ukończył w 1985 na ART w Olsztynie. Specjalizuje się w chirurgii - współwłaściciel

 

 

 

 3.Lek. Wet. Małgorzata Błaszkiewicz-  ukończyła podyplomowe studium analityczne oraz w 2011 roku studia na SGGW w Warszawie- specjalność kardiologia,interna

i

                                                                                                            

  

4. Tech .wet Marcin Wieczorowski